​Rutiner​

Vart skall du vända dig?

Sjukanmälan:

Om ditt barn är sjuk ska du som vårdnadshavare göra en sjukanmälan på edWise. Du kan logga in eller ansöka om ett vårdnadshavarkonto via  www.lulea.se/skolan

Ledighet

I Sverige råder skolplikt 178 dagar per år. Beviljad ledighet från skolan innebär alltså ett beslut om undantag från skolplikten.

I §18 7kap Skollagen framgår att ledigheten skall avse enskild angelägenhet och därmed förknippade ”synnerliga skäl”. Definition av begreppet finns tex i Allmänna Bestämmelser: ”Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.”

Skolverket har till yttermera visso fastslagit att ledighet skall hanteras med största restriktivitet.

Följaktligen kommer ledighetsansökan fortsättningsvis alltid att avslås, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

Ledighetsansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besök hos skolsköterska/SYV/tandläkare, etc.

Om du som elev måste besöka någon av dessa under pågående skoldag måste du alltid meddela den lärare du har/ska ha undervisning.

Om du råkar slå sönder något

Anmäl saken till din/dina lärare, rektor eller vaktmästare. Om det inte är en olyckshändelse blir du ersättningsskyldig.

Om du har tappat eller har hittat något

Vänd dig till din/dina lärare i första hand. Vaktmästare förvarar värdefulla saker - ta kontakt med honom.

Om du ska flytta

Vårdnadshavare ska kontakta din/dina lärare samt skolhandläggare.

Om du har andra problem

Kontakta i första hand dina lärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog eller annan personal. Vi ger dig gärna stöd och råd.