​Rutiner​

Vart skall du vända dig?

Sjukanmälan:
Om ditt barn är sjuk ska du som vårdnadshavare göra en sjukanmälan på via Vårdnadshavarappen. Via appen kan vårdnadshavare på ett enkelt sätt kommunicera med skolan om frånvaro, anmäla omsorgstider, följa det pedagogiska arbetet och ta del av information från lärare.

Appen finns att ladda ned i App Store och Google Play och heter Tieto Edu. Den finns tillgänglig för mobil och surfplatta. Samma information nås via en dator genom att, precis som tidigare, logga in på Lärplattformen.

De funktioner som används för grundskolan och gymnasiet är:
Schema (nytt gränssnitt)
Frånvaro (nytt gränssnitt)
Meddelande/information
Boka utvecklingssamtal
För guider/manualer och support se denna länk.

Ledighet
I Sverige råder skolplikt 178 dagar per år. Beviljad ledighet från skolan innebär alltså ett beslut om undantag från skolplikten.

I §18 7kap Skollagen framgår att ledigheten skall avse enskild angelägenhet och därmed förknippade ”synnerliga skäl”. Definition av begreppet finns tex i Allmänna Bestämmelser: ”Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.”

Skolverket har till yttermera visso fastslagit att ledighet skall hanteras med största restriktivitet.

Följaktligen kommer ledighetsansökan fortsättningsvis alltid att avslås, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Blanketten ledighetsansökan, elev grundskola hittar du under Blanketter och e-tjänster

Besök hos skolsköterska/SYV/tandläkare, etc.
Om du som elev måste besöka någon av dessa under pågående skoldag måste du alltid meddela den lärare du har/ska ha undervisning.

Om du har tappat eller har hittat något
Vänd dig till din/dina lärare i första hand. Vaktmästare förvarar värdefulla saker - ta kontakt med honom.

Om du ska flytta
Vårdnadshavare ska kontakta din/dina lärare samt skolhandläggare.

Om du har andra problem
Kontakta i första hand dina lärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog eller annan personal. Vi ger dig gärna stöd och råd.