Om vår skola

Mer om skolan

Det viktigaste för att elever och vuxna ska må bra på vår skola är stämningen vi skapar tillsammans. Vi strävar efter ett förhållningssätt där vi visar att vi tror att alla vill och kan och där olikheter respekteras.

På skolan finns ett trygghetsteam där rektor, lärare, skolsköterska och skolans kurator ingår. De träffas regelbundet och arbetar både förebyggande och vid akuta situationer. För att de nya eleverna ska känna gemenskap och trygghet i sina nya klasser börjar vi arbeta med detta redan på vårterminen och fortsätter under hösterminen.  Vi har ett fungerande rastvaktssystem där det alltid finns vuxna  närvarande vid raster och i skolmatsalen. På högstadiet finns ett uppskattat elevfik där eleverna kan träffas och köpa nyttiga mellanmål.

För att alla elever ska uppnå kunskapsmålen och lyckas utifrån sina egna förutsättningar ser vi varje elev och utgår från elevens styrkor. Vi klargör tydligt mål och förväntningar för eleverna genom pedagogiska planeringar och diskussioner kring kunskapskraven. Skolan erbjuder läxhjälp en eftermiddag i veckan.

För att vårt arbete med eleverna ska fungera på ett bra sätt så krävs ett fungerande samarbete med föräldrar/vårdnadshavare. Ett samarbete som vi vill utveckla ännu mer. Genom utvecklingssamtal, IUP, föräldramöten, föräldraråd och spontana kontakter mellan föräldrar, klasslärare och mentorer ser vi till att det finns en levande dialog mellan skolan och hemmet.

På Hertsöskolan tycker vi att hälsa är viktigt. Alla elever arbetar regelbundet med idrott och hälsa. Dessutom genomför vi varje år ett antal uppskattade aktiviteter som till exempel Poängjakten, Hertsöjoggen, friluftsdagar, Hertsöloppet på skidor, Hertsöklassikern med mera. Som ett viktigt stöd för skolans arbete med hälsa finns Hertsöskolan Idrottsföreninglänk till annan webbplats som har aktiviteter tre eftermiddagar i veckan.

Att använda sig av kulturens olika uttrycksformer runt om i samhället är är viktigt. Eleverna lär känna och förstå sin omvärld genom den. Hertsöskolan har ett bra samarbete med kulturskolan som aktivt bidragit till att lyfta och utveckla de estetiska lärprocesserna som ett komplement i skolans verksamhet.

Skolan ligger i centrum av det mångkulturella bostadsområdet Hertsön/Lerbäcken. I närheten finns naturreservat, fiskesjö, strövstigar och motionsspår. Hertsön är känt för sitt rika fritids- och föreningsliv med t.ex. Luleå SK, Luleå ridklubb och Luleå koloniträdgårdsförening. I skolans närhet finns hälsocentral, folkbibliotek, sporthall, kyrkor och en stor sportanläggning.