Projekt 'Att skapa berättande'

Projekt mellan våra elever i åk 5 och Hertsöns bibliotek


Att skapa berättande-ett samarbetsprojekt mellan Hertsöns bibliotek och Hertsöskolan. Syftet är att öka ungas intresse och möjlighet för att uttrycka sig och skapa berättande i det demokratiska samhället - detta genom ökade kunskaper och kontakter med olika professionella berättare, samt genom tillgång och handledning i tekniska och traditionella verktyg.

Vid fem tillfällen under hösten har elever från åk 5 träffats och producerat egna digitala produktioner där de recenserat böcker och filmer som de tycker är bra. De har också provat på att arbeta i 3-teknik med 3-skrivare.