Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Kvalitetsrapport 2016/2017.

Rapporten i PDF-format.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hertsöskolans mål är att eleverna:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
  • medverkar till att hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i sin helhet, 2017/2018

Elevhälsoplan för Hertsöområdet, 2016/17

 

Utvecklingsområden

Pågående utvecklingsarbeten

-Ett språkutvecklande arbetssätt

-Digitalisering är ett utvecklingsområde både på skola och fritids

 

Satsningar som skolan deltar i

Förstärkt elevhälsa - Skolverket