Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

 

Prioriterade områden

Hertsöskolans utvecklingsområden för läsåret 2018/2019.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hertsöskolans mål är att eleverna:

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter
  • respekterar andra människors egenvärde
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling
  • medverkar till att hjälpa andra människor
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen
  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019

Elevhälsoplan för Hertsöområdet

 

Satsningar som skolan deltar i

Förstärkt elevhälsa - Skolverket