Fritidshem

Mål för verksamheten:
Till grund för arbetet på fritids och skola ligger den värdegrund som anges skolplanen/läroplanen och kvalitet för fritidshem. Personalen har ett stort ansvar för att barnen lär sig respektera olikheter, olika åsikter, jämställdhet,bryta invanda könsmönster samt att de inser nödvändigheter i kompromisser.

Vi på fritids vill ge barnen trygghet och möjlighet att utveckla egna intressen, lära barnen ta ansvar,visa hänsyn, känna tillit till sin egen förmåga.

 

Välkommen till Hertsöskolans fritidshem för elever i åk 4-6

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Fritidshemmet är samordnat med skolan och integrerat i den befintliga lärmiljön på åk 4-6. Därmed har vi den fördelen att vi kan nyttja andra lokaler i skolan för aktiviteter som sporthall, aula, bildsal och Hk-sal. 

Den personal som arbetar på fritidshemmet arbetar även under skoldagen i skolans verksamhet.

Hertsöskolan kan erbjuda fritids mellan kl. 06:30-18:00

Tel. 0920-45 34 53
E-post: hertsoskolan.fritid@skol.lulea.se