Välkommen till Hertsöskolans fritidshem åk 4-6

Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshemmet är samordnat med skolan och integrerat i den befintliga lärmiljön på åk 4-6. Därmed har vi den fördelen att vi kan nyttja andra lokaler i skolan för aktiviteter som sporthall, aula, bildsal och hemkunskapssal. Den personal som arbetar på fritidshemmet arbetar även under skoldagen i skolans verksamhet.

Öppettider (fr o m 9/9-19)
Mån, ons, fre kl 06.00-17.00
Tis, tors kl 06.30-17.30

Tel. 0920-45 34 53

E-post:
hertsoskolan.fritid@skol.lulea.se

Under sportlovet flyttar fritids till nya lokaler. Från och med måndag den 11/3-2019 gäller ingång ”K” som ligger närmast mot Hertsöns kyrka.

Planering av fritidsaktiviteter under läsåret 2019/2020.


Mål för verksamheten:

Till grund för arbetet på fritids och skola ligger den värdegrund som anges skolplanen/läroplanen och kvalitet för fritidshem. Personalen har ett stort ansvar för att barnen lär sig respektera olikheter, olika åsikter, jämställdhet, bryta invanda könsmönster samt att de inser nödvändigheter i kompromisser.

Vi på fritids vill ge barnen trygghet och möjlighet att utveckla egna intressen, lära barnen ta ansvar, visa hänsyn och känna tillit till sin egen förmåga.