Elevhälsa

Kurator och skolsköterska ingår i Hertsöskolans elevhälsoteam och deltar vid elevvårdskonferenser.

Vi finns till för att stödja och hjälpa elever i skolan vid t ex personliga problem, hälso-och livsstilsfrågor, medicinska frågor m m.

Återställ
Skolsköterska
Återställ
Skolkurator
Återställ
Specialpedagog