Rutiner 

Här finner ni information kring rutiner på Hedskolan.

Sjukanmälan/elevfrånvaro
Sjukanmälan av elev sker via lärplattformenlänk till annan webbplats Detta görs av vårdnadshavare.

Regler för ledigheter
Klicka här för regler kring ledigheter
gällande elever på Hedskolan 2017/2018.

Flerspråkighet
Vi har ett flertal olika nationaliteter på Hedskolan och på skolan finns SvA-undervisning (svenska som andraspråk). Dessutom sker modersmålsundervisning på bland annat finska, engelska, thailändska och arabiska.

Länk till ansökan om modersmålsundervisning.

Utrymniningsplan
Hedskolans utrymningsplan vid brand.