Personal

Vi arbetar på Hedskolan. För kontakt vänligen ring 0920-45 30 00.

Återställ
Ledning och administration
Återställ
Lärare
Återställ
Speciallärare
Återställ
Fritidspedagog, fritidsassistent, elevassistent
Återställ
Elevhälsa