ABC...123

ABC ... 123 vad är det? Det är bland annat det här: På vår skola har vi tillgång till en speciallärare, som till största delen arbetar med elever i behov av särskilda insatser år 1-3.

Insatserna sker oftast i en alternativ lärmiljö och med olika "pedagogiska verktyg". Elever kartläggs och screenas. Vi kan även utföra ITPA-test. ABC-123, som rummet kallas, är ett rum där arbetssätten är varierande, många sinnen används och elevernas idéer tas tillvara.

Vårt eget ordspråk lyder ” är vi bra eller är vi bra"?! Höstterminen avslutas med vår årliga Loppis. 

Inom kort startar ett mindre projektarbete. Det arbetet har för tillfället arbetsnamnet: Havet är djupt.