Hedskolans profil

Hedskolans vision för lärande utgår från tre ben som verksamheten vilar på: Hälsa, teknik samt entreprenöriellt förhållningssätt. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om de olika om benen.

Återställ
Hälsa
Återställ
Teknik
Återställ
Entreprenöriellt förhållningssätt