Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och erbjuda en meningsfull fritid. Fritidspedagoger följer barnet under hela dagen och finns även med under skoltid. Vi vill inspirera barnen till lek & aktivitet men försöker även se till att det under eftermiddagen finns möjligheter till lugnare sysselsättning.

Hedskolans fritids består av två avdelningar, en för de lite äldre eleverna åk 2-6, och en för förskoleklass och åk 1. För närvarande öppnar vi kl. 06.30 och stänger kl. 17.30 på förskoleavdelningen. Om ni har behov av längre öppettid vill vi veta detta senast dagen innan. Frukost serveras mellan kl. 06.30-7.15 och mellanmål mellan kl 13.30 - 14.15. Efter mellanmålet går de yngre eleverna alltid ut. Tre dagar i veckan är idrottshallen bokad där vi har olika rörelseaktiviteter. En dag är också bokad till småstjärnorna som tränar inför sitt uppträdande.

Återställ
Aktiviteter
Återställ
Kom ihåg!