Förskoleklass

Hedskolans förskoleklass består av 25 elever. Förskoleklassen följer skolans läsårsschema. Vår verksamhet är mellan 8.00 — 13.00.

Vi vill ge barnen goda förutsättningar inför skolstarten genom att:

  • ge barnen en god social kompetens
  • utveckla barnens språkliga medvetenhet
  • utveckla en god kroppsuppfattning
  • lära sig påbörja och avsluta en uppgift
  • utveckla ett bra självförtroende
  • lära sig skolans regler och normer 
Återställ
Hur arbetar vi?