Elevinflytande, föräldrasamverkan

På Hedskolan finns ett skolråd. I skolrådet ingår vårdnadshavare (en ordinarie och en suppleant) från varje klass, skolpersonal och rektor. Genom skolrådet samverkar skola, elever och vårdnadshavare. Skolrådet främjar ökad delaktighet i skolfrågor av olika slag.

Vi har ett elevråd på Hedskolan med representanter från årskurs 1-6.