Vår skola

Furuparksskolans vision är en skola där höga förväntningar genomsyrar verksamheten. Vi utmanar eleverna i deras lärande för att de ska utvecklas efter sina unika förutsättningar. Alla som lämnar Furuparksskolan är väl rustade för framtiden, både socialt och kunskapsmässigt, och kommer att minnas sin skoltid med glädje.

Vi anser att språk och kommunikation är grunden för all kunskapshämtning och språkutvecklande arbetssätt ska genomsyra vårt arbete. Genom att vi lyfter fram språket och dess betydelse i alla situationer, ämnesområden och verksamheter får  eleverna en bra grund att stå på. Vårt fokus är att alla pedagoger ska arbeta språk -och kunskapsutvecklande i alla ämnen.

Furuparksskolan inrymmer ca 340 elever. Här går elever från förskoleklass till åk 6. Skolan har 16 klasser, fyra fritidshem och en förskoleklass.

Skolan ligger i bostadsområdet Skurholmen som gränsar i väster mot Skurholmsfjärden, i norr mot Kronan, i öster mot Bredviken och söder mot Örnäset  längs Hertsövägen.

Länk till Våra prioriterade utvecklingsområden läsåret 18/19