Specialpedagoger/speciallärare och SVA

Furuparksskolans specialpedagoger/speciallärare och lärare i Svenska som andra språk (SVA).

Specialpedagoger/speciallärare

Ulrica Eriksson
specialpedagog
Ulrica.eriksson@skol.lulea.se

Cecilia Rosenlund
specialpedagog
cecilia.rosenlund@skol.lulea.se

Viktoria Wågberg-Lundberg
specialpedagog
viktoria.wagberg-lundberg@skol.lulea.se

Gunhild Blombäck
speciallärare
gunhild.blomback@skol.lulea.se

Lärare i svenska som andraspråk (SVA)

Marie Jeanson åk 4-6
marie.jeanson@skol.lulea.se

Pia Eriksson åk f-3
pia.eriksson@skol.lulea.se