Samverkansråd

Samverkansrådet verkar för att ge barnen en bra miljö och en trygg skolgång. Gruppen arbetar också för att samarbetet mellan hem och skola utvecklas samt att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks.

- Föräldrar från alla årskurser

- Länk mellan föräldrar och skola - information och frågor

- Ett forum som andra föräldrar kan vända sig till

- Personal medverkar för att ytterligare öka kunskap och vidga perspektiv

- Behandlar inte ärenden som rör enskilda elever eller personal.

- Protokoll publiceras på lärportalen edWise i rummet vårdnadshavare Furuparkskolan