Rektorerna har ordet

Furuparksskolan inrymmer idag ca 340 elever från förskoleklass till åk 6. Vi är två rektorer som delar på uppdraget som pedagogiska ledare. Katrin Andersson ansvarar för förskoleklass till år 3 och fritidshem fsk - åk 3. Nina Norberg för år 4-6 samt mellanstadiefritids. Vårt ansvar är att arbeta för att hela verksamheten, och leda arbetet mot de nationella målen. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt under sin tid på Furuparksskolan.

Lärare, fritidspedagoger och förskollärare på Furuparksskolan har tillsammans en bred kompetens och arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och bli lyssnade på. I skolan och på fritidshemmet ska eleverna få möta utmaningar som gör att de lär sig nya färdigheter och kunskaper. Vi vill att våra elever ska utveckla en tro på sin egen förmåga, samt att alla elever känner att de lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Vår ambition är att eleverna blir väl rustade för framtiden och kommer att minnas sin tid på Furuparksskolan med glädje.