Praktiskt-estetiska lärare

Furuparksskolans lärare i praktiskt-estetiska ämnen

Maria Rhodin
lärare idrott åk 1-4

Aneta Tomic
lärare idrott åk 5-6

Per Andersson
lärare trä/metallslöjd åk 3-6

Tuija Lindelöf
lärare textilslöjd åk 3-6

Emma Esberg
lärare musik åk 4-6

Anna-Lena Ström
lärare bild åk 4-6