Allergier

Viktig att vårdnadshavare till barn med allergier lämnar in intyg till skolsköterskan. Intyget ska förnyas varje år.

Viktigt är även att ni lämnar ett läkarintyg på vilken/vilka allergier ert/era barn har.

Vid frågor kontaktas skolsköterskan Linda Larsson.