Likabehandling

Furuparksskolans likabehandlingsgrupp

Katrin Andersson, rektor f-3
Nina Norberg, rektor 4-6
Anette Malmberg, kurator
Linda Larsson, skolsjuksköterska
Linn Hedlund, fritidsassistent
Maria Öqvist, lärare

Likabehandling- och plan mot diskriminering och kränkande behandling