Förskoleklass

Inger Lindgren
förskollärare

Kristina Persson
förskollärare

Malin Karvonen
förskollärare

Fritidspedagoger

Fritidshem Skogen

Gun-Britt Söderström
fritidspedagog, 2B

Kristina Danielsson
fritidspedagog, 2A

Rolf Spett
fritidspedagog åk 1

Tea Uusitalo
fritidsassistent

Fritidshem Vulkanen

Julia Blomqvist
fritidspedagog, fsk

Marie Boström
fritidspedagog, fsk

Linn Hedlund
fritidsassistent, fsk

Fritidshem åk 3-6 Opalen

Anna-Lena Ström
lärare i fritidshem

Ulrika Sandberg
fritidspedagog

Annika Sundström
fritidspedagog, åk 3

Emelie Johansson Marklund
fritidsassistent, åk 5