Elevhälsa

Skolsköterska

Linda Larsson
Tel: 0920-45 34 22
linda.larsson2@skol.lulea.se

Skolkurator

Anette Malmberg
Tel: 0920-45 48 24 / 070 313 52 04
anette.malmberg@skol.lulea.se

Elevhälsoteam

  • Katrin Andersson, Rektor F-3
  • Nina Norberg, Rektor 4-6
  • Anette Malmberg, Skolkurator
  • Linda Larsson, Skolsköterska
  • Cecilia Rosenlund, Ulrica Ericsson, Viktoria Vågberg Lundberg, Gunhild Blombäck, specialpedagog/speciallärare

 

 Länk till Furuparkskolans lokala elevhälsoplan

Allergipolicy