Elevhälsa

Skolsköterska

Linda Larsson
0920-45 30 00

Skolkurator

Anette Malmberg
0920-45 30 00

Elevhälsoteam

  • Katrin Andersson, Rektor F-3
  • Nina Norberg, Rektor 4-6
  • Anette Malmberg, Skolkurator
  • Linda Larsson, Skolsköterska
  • Cecilia Rosenlund, Ulrica Ericsson, Viktoria Vågberg Lundberg, Gunhild Blombäck, specialpedagog/speciallärare

 

Länk till Furuparkskolans lokala elevhälsoplan

Allergipolicy