Rutiner

Här kan du ta del av våra rutiner vid sjukfrånvaro, skolbyte och ledighet.

Sjukfrånvaro

När ditt barn blir sjuk anmäler du det via edWise direkt på morgonen. Detta görs för varje sjukdag då det ej går att göras i efterhand.

Återställ
Frånvarorutiner
Återställ
Överlämningsrutiner
Återställ
Inskolning