Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som arbetar på Ersnässkolan.

Minimera
Förskoleklass

Catarina Fredriksson
Förskollärare
catarina.fredriksson@skol.lulea.se

Minimera
Lärare

Maria Kristiansson
Mentor år 1
maria.kristiansson@skol.lulea.se

Jennie Engberg
Mentor år 2
jennie.engberg@skol.lulea.se

Linda Ådén
Mentor år 5-6
linda.aden@skol.lulea.se

Viktoria Bäckström
Mentor år 3-4
viktoria.backstrom@skol.lulea.se

Linda Nordberg
Speciallärare
linda.nordberg@skol.lulea.se

Johan Edin
Idrottslärare
johan.edin@skol.lulea.se

Per Lovén
Trä- och metallslöjdlärare
per.loven@skol.lulea.se

Ingalill Nygård
Textilslöjdlärare
inga-lill.nygard@skol.lulea.se

Lena Eriksson
Hem- och konsumentkunskap (HKK)
lena.eriksson@skol.lulea.se


Minimera
Fritidspedagoger

Johan Edin
Fritidspedagog
johan.edin@skol.lulea.se

Fanny Wänstedt
Fritidsassistent
fanny.wanstedt@skol.lulea.se

Linda Sköld Vesterberg
linda.skold.vesterberg@skol.lulea.se

Minimera
Skolsköterska, skolkurator

Se Elevhälsa till höger.

Minimera
övrig personal

Kristina Boqvist
Lokalvårdare
kristina.boqvist@tekn.lulea.se

Susanne Isaksson
Lokalvårdare
susanne.isaksson@tekn.lulea.se

Ulf Avergren
Vaktmästare
ulf.avergren@skol.lulea.se

Ann-Louise Aspenfjäll
Kock
ann-louise.isaksson.aspenfjall@skol.lulea.se