Om vår skola

Ersnässkolan är en vacker byggnad från 1933 och är lite av ett riktmärke för byn. 1998 byggdes den om och till för att i januari 1999 tas i bruk med lokaler anpassade till skolans elevantal och undervisning. Skolan är byggd i två plan där år 3-6 har sina klassrum på övervåningen medan du hittar årskurserna 1-2 på markplan. På markplan hittar du även skolans fritidshem som delar lokal med förskoleklassen. I källaren finns "Ankaret" som vi brukar använda vid gemensamma aktiviteter för hela skolan, exempelvis storsjung och skolavslutningar.

Våra elever, som kommer från Ersnäs, Fällträsk, Vallen och Mörön, vill vi ska känna sig trygga och glada i skolan. Vi arbetar för att skapa nyfikna, kreativa och självständiga elever med demokratiska sinneslag och förmåga att ta ansvar för sig själva, sina kamrater, det egna skolarbetet och skolans material. En del av skolans verksamhet bygger på att använda vårt vackra närområde, exempelvis genom utflykter till fäbodarna, gläntan eller skogen.

Dator & IT

Vi använder datorer och Ipads i vår undervisning.

​Idrott och hälsa

Onsdagar är vår idrottsdag.Vi brukar börja höstterminen och avsluta vårterminen med utomhusidrott på vår skolgård. Under resten av terminen sker undervisningen i Antnäs sporthall, dit vi åker med buss.

Bad/simskola

Vi har tio badtillfällen under ett läsår. Förskoleklass och elever från årskurs 1-2 åker då till Gammelstads badhus där simundervisningen sker.

Slöjd

På fredagar undervisas skolans 3-4:or och 5-6:or i trä- och metallslöjd eller textilslöjd.

Hem och konsumentkunskap (hkk)

Varannan vecka åker skolans 6:or till Bergskolan där de undervisas i hemkunskap.

Språkval

Varje vecka åker årskurs 6 iväg till Bergskolan där de undervisas i moderna språk (spanska, franska eller tyska).