Klasser

Här hittar du kort information om våra klasser på Ersnässkolan.

Återställ
Förskoleklassen
Återställ
1-2:an

1-2:an

I 1-2:an arbetar en ansvarig mentor, en pedagog med 50 % lågstadielyft samt personal från fritids.

Återställ
3-6:an