Klasser

Här hittar du kort information om våra klasser på Ersnässkolan.

Återställ
Förskoleklassen
Återställ
1-2:an

1-2:an

På Ersnässkolan har vi två ansvariga pedagoger för skolans årskurs 1-2, Maria Kristiansson och Jennie Engberg.

En vecka i skolan

Varje dag i skolan utmanas eleverna att utveckla sina kunskaper i samtliga skolämnen. Eftersom vi lär oss på olika sätt möter eleverna praktiska och teoretiska inslag i undervisningen. Läsning är en viktig del av svenskaundervisningen därför startade vi, under höstterminen 2014, upp projektet "en läsande klass", vilket ger oss många spännande och lärorika sätt att arbeta med läsning och läsförståelse. I matematiken arbetar vi i vår matematikbok samt med praktiska inslag där spel, lek och lärande utgör en röd tråd. Vi har även börjat att lära oss engelska på ett roligt och lärorikt sätt. Varje vecka är fylld med olika utmaningar för att alla elever ska utvecklas och lära sig på bästa möjliga sätt.

Tema

Vi arbetar med olika teman under läsåret där vi kombinerar olika skolämnen på ett praktiskt och teoretiskt sätt.

Samverkan

Varje vecka möts barn i olika årskurser som en naturlig del av undervisningen.

Återställ
3-6:an