Fritidshem

På Ersnässkolans fritidshem arbetar Catarina Fredriksson, Daniel Falck, Linda Sköld Vesterberg, Johan Edin, Fanny Wänstedt, Nathalie Pettersson och Anette Älverud.

Vi har öppet 6.00 till 17.30.

Till grund för vårt arbete ligger läroplanens kapitel 1, 2 och 4.
Vårt mål är att…

 • få lekskickliga barn
 • alla elever ska tycka att det är roligt att vara på Ersnäs fritids
 • ge eleverna en meningsfull fritid
 • ge möjlighet till delaktighet och att påverka aktiviteter
 • lära eleverna respektera olikheter och andras åsikter, att samarbeta och kompromissa
 • eleverna lär sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
 • främja jämställdhet och bryta invanda könsmönster
 • ge eleverna trygghet och möjlighet att utveckla egna intressen,
 • lära eleverna att ta ansvar, känna tillit till sig själva och sin egen förmåga.
 • ge eleverna rörelseglädje och ett rikt friluftsliv
 • ge eleverna tid och möjlighet till vila och rekreation
 • ge eleverna möjlighet att prova på olika tekniker i estetiska ämnen
 • låta eleverna utforska och utveckla användandet av digitala verktyg

En vanlig dag på fritids

De elever som kommer på morgonen startar dagen på ett lugnt och stillsamt sätt, och efter frukost är samtliga elever ute. När eleverna slutar skolan för dagen får de välja om de vill vara ute eller inne - före eller efter mellanmålet.
Utevistelse är obligatoriskt för att eleverna ska få komma ut och röra på sig, och hos oss är det många som väljer att fortsätta vara ute och leka med sina kompisar istället för att leka inne! På eftermiddagarna har vi öppet på övervåningen för de äldre eleverna (ht 2018 från åk 3) där vi erbjuder andra material och aktiviteter för att eleverna ska få en progression i fritidsverksamheten och en meningsfull fritid.

Vi förbereder veckoscheman med de aktiviteter vi planerat utföra under veckan samt de mål vi strävar mot med aktiviteterna. Veckoschemat delar vi med vårdnadshavarna så de kan läsa hemma. Veckans schema finns på anslagstavlan vid fritids.

Vi lyssnar på vad eleverna vill ska finnas på fritids. Bland annat ändrar vi i inomhusmiljön, gör leklådor, arrangerar lekar och anordnar ”fritidsklubbar”, till exempel virk-, schack- och Ipadklubb för att möta elevernas intressen.

Utedag

Varje vecka har vi en utedag, vi hittar på olika aktiviteter och äter mellanmål ute. Vi försöker vara ute oavsett väder och därför behöver barnen ha med sig lämpliga kläder för utomhusaktiviteter. Förutom utedagen är en uppskattad utflykt att åka till friluftsområdet Gläntan, där vi tillsammans med Ersnäs IF byggt en hinderbana. I Gläntan finns massor av kojbyggen och skogen är också en utmärkt arena för alla möjliga sorters lekar.

Leken har en central roll i barns utveckling och inlärning. Vi uppmuntrar den fria leken och barns spontanitet!

I leken övas motoriska såväl som sociala färdigheter. Eleverna bearbetar de kunskaper och färdigheter som de möts av i sin vardag, såväl på skolan som under fritiden.

Kontakta oss gärna om du funderar över något! ersnasfritids@skol.lulea.se
0920-45 71 44