Fritidshem

På Ersnässkolans fritidshem arbetar Catarina Fredriksson, Johan Edin, Fanny Wänstedt och Linda Sköld Vesterberg. Vi har öppet 6.00 till 17.30.

Till grund för vårt arbete ligger den värdegrund som anges i läroplanen, Lgr11.
Vårt mål är att...

  • alla elever ska tycka det är roligt att gå på Ersnäs fritids
  • ge eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att påverka och vara delaktiga i aktiviteter vi gör
  • eleverna ska lära sig respektera olikheter, olika åsikter, jämställdhet, bryta invanda könsmönster, samarbeta och att kompromissa
  • eleverna lär sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
  • ge eleverna trygghet och möjlighet att utveckla egna intressen, lära sig ta ansvar, känna tillit till sig själva och sin egen förmåga, jag duger som jag är!
  • ge eleverna rörelseglädje och ett rikt friluftsliv
  • ge eleverna tid och möjlighet till vila och rekreation
  • ge eleverna möjlighet att prova på olika tekniker i bild och andra estetiska ämnen, slöjd och teknik
  • eleverna lär sig att spela olika sällskapsspel och lekar.

En vanlig dag på fritids

De elever som kommer på morgonen startar dagen på ett lugnt och stillsamt sätt. Frukosten serveras i matsalen klockan 7.30, och därefter är eleverna ute fram tills skolan börjar.
Eftermiddagsfritids börjar klockan 13.00, och sedan kommer fler elever allt eftersom de slutar skolan. Barnen "checkar in sig" på vår whiteboard och väljer då om de vill vara inne före eller efter mellis.
Mellanmål serveras från klockan 14.00, äter de yngre barnen, och klockan 14.15 äter de äldre barnen.
Vi mailar ut ett veckoschema till alla föräldrar med de aktiviteter vi planerat att utföra under veckan.
Vi tycker att det är viktigt att barnen får vara med och bestämma vad de vill göra på sin fritidstid, och är lyhörda på vad eleverna vill göra och vad de vill ska finnas på fritids. Bland annat anordnar vi "fritidsklubbar" som eleverna får skriva upp sig på, till exempel virk-, schack- och iPadklubb.

Ute-tisdag

Varje tisdag går alla ut när skolan slutar, och sedan äter vi också mellanmål ute på vår fina skolgård. Vi försöker vara ute oavsett väder och därför behöver barnen ha med sig lämpliga kläder och skor för utomhusaktiviteter.

Leken har en central roll i barns utveckling och inlärning. Vi uppmuntrar den fria leken och barns spontanitet!

I leken övas motoriska såväl som sociala färdigheter. Barnen bearbetar de kunskaper och färdigheter som de möts av i sin vardag, såväl på skolan som under fritiden. För att utveckla den fria leken följer inomhusmiljön elevernas intresse i leken. De områden som intresserar mest är också de områden som får störst utrymme i våra lokaler. För att följa barnens intresseområden och utveckla leken sker konstanta förändringar av inomhusmiljön för att den ska vara stimulerande och inbjudande.
Utöver den fria leken har barnen önskat att ha ledarledda lekar. När vädret och underlaget tillåter använder vi vår skolgård för ändamålet då den inspirerar till lekar där barnen får möjlighet att få utlopp för sin energi. När vi inte kan leka utomhus är vi i byaföreningens lokal Ankaret där lugnare lekar erbjuds.

Kontakta fritidspersonalen på Ersnässkolan om du har tips eller funderingar.