Elevhälsa

På Ersnässkolan arbetar vi gemensamt för att ditt barn ska få en så bra skolgång som möjligt. Här hittar du kort information om elevhälsa. Läs gärna mera under "Relaterade länkar - Mer om Elevhälsa, stöd i grundskola"

Lokalt elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår elevens mentor, skolan specialpedagog, rektor, skolsköterska och kurator. Skolan arbetar med återkommande EHT-team, där nya frågor lyfts och tidigare frågor följs upp. När det gäller enskilda elever kontaktas alltid vårdnadshavare.

Skolan har även tillgång till Centrala Elevhälsan (CEH) där specialpedagoger, talpedagog och psykolog är anställda.

Skolsköterska

Ulrika Vikström är skolsköterska på skolan.

Skolkurator

Pia Edeskär är kurator på skolan.

Allergi

De elever som har en födoämnesallergi servaras kost som de mår bra av. Prata med Ulrika (skolsköterskan) för att veta hur du går tillväga för att ditt barn ska få specialkost.

Funktionshinder

Vi möter alla elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar. ​

Vår skola är försedd med ramp till ytterdörrarna, hiss till övervåning och källare samt handikapptoalett. ​