Rutiner

Ledighetsansökan

Ledighetansökan görs på särskild blankett och lämnas till mentorn.

Sjukanmälan/frånvaro  

All frånvaro anmäls på Edwise. Personal på skolan för in även ogiltig frånvaro på Edwise.