Fritidshem

På Boskataskolan har vi tre fritidsavdelningar.

Solrosor
Tel: 0920 - 45 39 36
Mail: solfritids@skol.lulea.se

Mellanfritids
Tel: 0920-453340

Klubben
Tel: 0920-454531
Mail: klubbenfritids@skol.lulea.se

Solrosornas fritids
Här går barn från förskoleklassen. Eftersom Solrosornas fritids är öppnings- och stängningsavdelning så finns skolans alla fritidsbarn här 06:30-07:30 och 16:30-18:00.

Mellanfritids
Här går barn från årskurs 1 till och med åk 3.

Klubbens fritids
Är för de äldre eleverna på skolan. Här går elever från åk 3 till och med åk 5.