Föräldrasamverkan

Skolrådet träffas två gånger per termin.

Representanter från skolan är Gunvor Ek, rektor, Anna Berg Wedin, lärare och ledningsstöd samt Sofia Ask, fritidspedagog.

Protokoll från skolråden:

Protokoll 20151005

Protokoll 20151202

Protokoll 20160223

Protokoll 20160425

Protokoll 20161129