Elevhälsa

Skolkurator:
Anna Puranen Marjavaara
0920-453000

Skolsköterska:
Ulrika Vikström
0920-453000

Specialpedagog f-6:
Agneta Bergelin
0920-453000