Rutiner

Inskolning till fritids

Ta kontakt med den avdelning, ni fått plats på, för mer information

Ledighetsansökan

Klassföreståndaren får bevilja sammanlagt högst 10 dagar under ett läsår
Ansökan lämnas in till klassföreståndaren för beslut.
Vid fler än 10 dagar ska ansökan även beviljas av rektor.
Länk till ledighetsblankett finns längst ner på första sidan.

Om olyckan är framme

Barn och elever i Luleå kommuns verksamheter är olycksfallsförsäkrade.
Länk till aktuell olycksfallsförsäkring finns längs ner på första sidan.

Ordningsregler

Godis är inte tillåtet på skolan och fritids

Alla skoldagens tider ska passas

Uteskor får ej användas inomhus

Alla barn ska vara utomhus när det är rast

Mobbing och/eller kränkning av alla slag är absolut förbjudet

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs enligt överenskommelse med respektive klasslärare eller till Kabyssens fritids mellan 7.00 - 7.50.
Tel. Kabyssen: 45 32 90

Föräldrar till barn med skoltaxi ska vid sjukanmälan även ringa Luleå Taxi,
Telefon: 10 000.

Överlämning mellan skolformer

Till Förskoleklass
När barnen blivit placerade i en grupp tar förskolläraren kontakt med respektive förskola/dagmamma eller hemmet.
Förskolläraren gör ett besök hos barnet.
Föräldrarna blir kallade till ett föräldramöte på våren. Syftet med mötet är att föräldrar får möjlighet att bekanta sig med personal och skollokalerna. Dom får också tillfälle att träffa föräldrar till barnets blivande kamrater.

Barnen besöker skolan några gånger under våren. Vid ett av tillfällena äter barnen i skolans matsal. Barnen får bekanta sig med sina nya kamrater, sin blivande personal och lokaler.
Vi bekantar oss också med skolgården.


Överlämning till Tunaskolan

Årskurs 3:s lärare träffar under våren de lärare som tar emot eleverna i åkskurs 4 när klassammansättningen är klar. Eleverna besöker Tunaskolan under våren och träffar sin nya lärare.