Om vår skola

Vi vill med respekt , glädje och nyfikenhet utveckla lärandet - Nyckeln till framgång.

På vår skola har vi en nollvision med målet att ingen ska känna sig kränkt eller illa behandlad. Arbetet för att uppnå denna vision sker aktivt och fortlöpande i ett nära samarbete mellan personal, barn och föräldrar.

Vi har åldershomogena klasser och är c:a 130 barn på skolan. Skolan har dessutom två åldersblandade fritidshem med c:a 128 barn inskrivna.

På skolan samarbetar olika pedagoger: förskollärare, fritidspedagoger, lärare, svenska som andraspråkslärare och speciallärare. All pedagogisk personal är behörig i sitt yrke.

På Borgmästarskolan ;

  • tar vi tillvara varandras styrkor.
  • utvecklar alla sin egen identitet.
  • är leken nyckeln till lusten och lärandet.
  • är alla goda kamrater.
  • är alla goda kommunikatörer.
  • är alla elever delaktiga och har inflytande.
  • förstår alla att vi har en jord som vi måste vara rädd om.
  • vet alla barn vilka mål de ska arbeta för och hur de ska göra för att lära sig.