Mål,planer.utvecklingsområden


Vision: Vi är kända för att med respekt, glädje och nyfikenhet utveckla lärandet – Nyckeln till framgång.

Mål:

          På Borgmästarskolan tar vi tillvara varandras styrkor

          På Borgmästarskolan utvecklar alla sin egen identitet

          Leken är nyckeln till lusten och lärandet

          Alla elever har en god matematisk grund

          Alla på Borgmästarskolan är goda kamrater

          Alla på Borgmästarskolan är goda kommunikatörer

          På Borgmästarskolan är alla elever delaktiga och har inflytande

          Alla på Borgmästarskolan förstår att vi har en jord som vi måste vara rädd
          om

          Alla barn och elever på Borgmästarskolan vet vilka mål de ska arbeta för och
          hur de ska göra

Likabehandlingplan