Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Vision: Vi är kända för att med respekt, glädje och nyfikenhet utveckla lärandet – Nyckeln till framgång.

Mål:

  • På Borgmästarskolan tar vi tillvara varandras styrkor
  • På Borgmästarskolan utvecklar alla sin egen identitet
  • Leken är nyckeln till lusten och lärandet
  • Alla elever har en god matematisk grund
  • Alla på Borgmästarskolan är goda kamrater
  • Alla på Borgmästarskolan är goda kommunikatörer
  • På Borgmästarskolan är alla elever delaktiga och har inflytande
  • Alla på Borgmästarskolan förstår att vi har en jord som vi måste vara rädd om
  • Alla barn och elever på Borgmästarskolan vet vilka mål de ska arbeta för och hur de ska göra

Likabehandlingplan