Klasser

Här hittar du information om klasserna på Borgmästarskolan. Kontaktuppgifter hittar du under Personal.


Återställ
Förskoleklass A
Återställ
Förskoleklass B
Återställ
Klass 1 A
Återställ
Klass 1 B
Återställ
Klass 2 A
Återställ
Klass 2 B
Återställ
Klass 3 A
Återställ
Klass 3 B