Kabyssen

Tel: 0920/45 32 90

Här arbetar:

Fritidspedagog
Kristina " Kicki" Furbeck
Lena Thurfjell
Greta Lahti (Fritidshemsutvecklare på området)

Pedagog i fritidshem
Anders Näslund
Jonas Nilsson (måndag,tisdag)

Förskollärare
Magnus Karlsson