Fritidshem

Borgmästarskolan har 2 fritidshemsavdelningar som jobbar åldersintegrerat. Vi delar upp  avdelningarna fram till 1500 på dagen éfter det så får barnen gå fritt mellan avdelningarna.

Vi är ca 128 barn inskrivna, c:a 64 per avdelning.

Vi är mycket ute och vi har en omväxlande, rolig utemiljö som stimulerar till olika lekar. På vintern har vi en spolad isbana och närhet till älven för skidåkning. På sommaren har vi badstranden nere vid älven.

Under lov har vi olika aktiviteter/utflykter.

Leken har stor betydelse för oss och barnen leker mycket både fritt och planerat.

Fritidshemmens mål

Öppettider 06.00-17.30

Vi öppnar och stänger på fritids avdelningen Kabyssen.

07.15 serveras frukost i matsalen för den som vill ha.
13.40 serveras mellanmål.

Återställ
Kabyssen
Återställ
Kajutan