Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Elevinflytande är ett viktigt moment i skolan för att undervisningen skall kännas motiverande och utvecklande. Vi vill att skolans elever samt de som är på fritidshemmet skall känna att deras tankar och idéer är viktiga – att det finns elevinflytande.

Därför arbetar vi med att ge eleverna tid att vara med och hitta lösningar på problem, känna ansvar, förstå hur man arbetar demokratiskt och tar beslut.

Klassråd/elevråd/skolråd där elever/vuxna tar upp gemensamma frågor kring skolmiljön och likabehandlingsarbete.

Efter mognad och förmåga får eleverna utvärdera sina, kamraternas och lärarnas arbeten.

Efter mognad och förmåga får eleverna delta i planeringen av skolarbetet.


Föräldrasamverkan

3 - 4 gånger per år träffas föräldrarepresentanter från respektive klass. Där pratar man om aktuella skolutvecklingsfrågor. Minnesanteckningar sprids till samtliga vårdnadshavare samt på den interna lärplattformen EdWise.