Elevhälsa

Elever har enligt lag rätt att, vid behov, anlita skolhälsovården.
Du är alltid välkommen till skolsköterskan om du råkar ut för en olycka eller av någon anledning inte mår bra. Vi arbetar också för att du ska trivas i skolan och på fritiden.

Vi som arbetar inom skolhälsovården har tystnadsplikt. Vi för inte vidare, utan att du givit ditt medgivande, till någon annan person, sådant du anförtrott oss.

Känner du att du vill ha kontakt med någon i elevhälsoteamet, så prata med oss på skolan så kan vi hjälpa dig vidare.
Vi kan även hjälpa till med kontakt till talpedagog, kurator, skolpsykolog och skolläkare.

Skolan har handikappanpassade lokaler.

Lokalt elevhälsoteam

Består av rektor, skolsköterska och speciallärare.
Berörda pedagoger och skolkurator vid behov.

Skolsköterska

Christina Mitchell
Finns på skolan onsdagar

Skolkurator

Petra Hedberg

Speciallärare

Maria Nilsson

Lokal elevhälsoplan