Rutiner

Björkskataskolans rutiner för sjukanmälan och ledighet.

Sjukanmälan:

Anmäl frånvaro i edwise innan första lektionen.
Som vårdnadshavare på grundskolan kommer du att få ett sms när ditt barn har registrerad oanmäld frånvaro. Obs! Sms:et går endast ut vid första registrerade "oanmäld frånvaro" tillfället per dag. Vid anmäld frånvaro eller sen ankomst går INGET sms ut. Förutsättningarna är att ni har registrerat ett mobilnummer i systemet. Ni kan lägga in telefonnummer under ”Min profil” i edwise. Ni kan inte själva ändra den oanmälda lektionen om det skulle vara felaktigt, det kan lärare/mentorer göra. Det gäller att ni går in och anmäler frånvaro innan första lektionen om barnet är sjuk, hos tandläkare mm. Hinner ni inte det får ni meddela mentor som går in och ändrar i efterhand.

Ange:
- Dag
- Elevens namn
- Frånvaro orsak

Ledighet:

Enligt 7 kapitlet 18 § skollagen får en elev i grundskolan eller grundsärskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. På Björkskataskolan kan mentor bevilja upp till 5 dagar per läsår, utöver det beviljar rektor ledigheter. Alla ledighetsansökningar ska gå via mentor.