Personal

Här hittar ni all personal som arbetar på Björkskataskolan med eleverna. Kontaktuppgifter/kontaktlista till elevens pedagogiska personal finns i lärplattformen för vårdnadshavaren och eleven. Alla kan kontakta skolan via 0920-45 30 00 eller via www.lulea.se - kontakta oss. Alla lärare, elevstödjare som tjänstgör på skolan finns i något av de tre arbetslagen.

Återställ
Arbetslag 1
Återställ
Arbetslag 2
Återställ
Arbetslag 3
Återställ
Skolsköterska
Återställ
Skolkuratorer
Återställ
Skolhandläggare
Återställ
Specialpedagog
Återställ
Studie och yrkesvägledare
Återställ
Elevstödjare
Återställ
IT-Tekniker
Återställ
Lokalvårdare
Återställ
Vaktmästare
Återställ
Restaurangpersonal