Elevinflytande och föräldrasamverkan

Elevrådet

Björkskataskolans elevråd består av en ordinarie samt en suppleant som blivit vald att företräda sin klass och delge de frågor som tas upp i elevrådet av elevråds styrelsen.
Minst en gång i månaden ägnas hela mentorstiden åt att ha klassråd. Där delger representanterna det som tagits upp på elevrådet och möjligheten att ta upp nya frågor till elevrådet ges.

Varje läsår får elevrådet en utbildning och kick off, allt för att organisationen skall fungera så bra som möjligt.

Elevrådsstyrelsen

Varje år så väljer elevrådet en ny styrelse bland elevrådsrepresentanterna. Elevrådsstyrelsen arbetar aktivt med de frågor som tas upp av elevrådet och har ett nära samarbete med rektor och elevrådsstödjaren.
Elevskyddsombudet deltar i skyddsronder tillsammans med rektor och skyddsombud.

Föräldrasamverkan

I varje klass så väljs en eller helst två representanter som ingår i skolans samverkansråd för föräldrar. Där tar man upp frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som har betydelse för eleverna samt vårdnadshavarna. Samverkansråden är två gånger/termin.