Elevhälsa

Elevhälsan är fristående från undervisning och betygsättningen.
Vår uppgift är att stödja dig om du stöter på svårigheter i skolan eller livet i övrigt.

Vad kan teamet hjälpa till med?

  • Personliga funderingar
  • Kamrat relationer
  • Om kraven blir för många
  • Krissituationer
  • Hälso- och livsstilsfrågor
  • Medicinska frågor
  • Hälsokontroller
  • Sex och samlevnad

Vi erbjuder enskilda samtal och ibland även stödgrupper, där deltagarna får hjälp och utbyte av varandra. Vi tar alltid dina frågor eller problem på allvar! Ibland får teamet en frågeställningar som vi inte har resurser att lösa, i dessa fall hjälper vi dig att hitta rätt person eller myndighet. Skolläkaren kommer regelbundet till skolan och skolpsykolog mfl. finns knuten till skolan via den centrala elevhälsan.
Björkskataskolans elevhälsoplan 2017

Allergipolicy för Björkskataskolan

På Björkskataskolan finns både barn och vuxna som har allergi eller astma. De flesta är allergiska mot pälsdjur eller mot dofter. Några är också allergiska mot olika typer av livsmedel, till exempel mot mjölk, nötter eller fisk.

För att alla skall må bra i skolan är det viktigt att du läser den här informationen!

Handikappanpassat

Arbete har genomförts på skolan med att dörrarna har fördröjd stängning , att det ska var lätta att "rulla" in i skolan och ut, hiss finns samt skyltning av handikappsanpassade toaletter.

Återställ
Skolsköterska
Återställ
Skolkuratorer
Återställ
Specialpedagoger