Björkskataskolan år 7-9

I den pedagogiska verksamheten arbetar 30 lärare indelade i 3 arbetslag. Till arbetslagen knyts som mest 5 klasser per lag och varje klass har 2 mentorer. Arbetslagen samarbetar med det lokala elevhälsoteam, som består av special- pedagoger, kurator och skolsköterska. De arbetar med eleverna och barn i behov av särskilt stöd. Vår studie- och yrkesvägledare, SYV, arbetar övergripande inom sitt ansvarsområde.

Skolans utvecklingsområden 2018/19

Läs mer om vår skola 

Följ oss i sociala medier:

Vi är en övningsskola.
Vi tar emot lärarstudenter och har ett samarbete med LTU.

Minimera
Kontakt

Björkskataskolan
Timmermansgatan 25
972 31 Luleå

Rektor åk 7-9
Elisabeth Landström
0920-45 30 00

Skolhandläggare
Christina Kero
0920-45 30 00

Studie -och yrkesvägledare
Inger Lindsund
0920-45 30 00

Sjukanmälan sker via edWise

Minimera
Senaste nytt