Studie- och yrkesvägledare

Studie och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att hjälpa elever i sina val av studie och yrkeskarriär. På Bergskolan har vi en studie och yrkesvägledare som heter Peter Möller.

Som elev på Bergskolan möter man Peter i de frågor som rör framtida studier på gymnasieskolan och om det finns funderingar angående studie- och yrkesval efter gymnasiet. Samtliga elever träffar Peter för ett individuellt vägledningssamtal. Det är ett bra tillfälle för eleven att få en bra grund till att göra ett klokt val till gymnasieskolan.

Eleverna kan vända sig till Peter i frågor om:

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad

För ansökan till gymnasieskolan:
www.mittgymnasieval.nulänk till annan webbplats

För information om bland annat utbildningar, yrken och arbetsmarknad:
www.utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

Peter Möller
Studie och yrkesvägledare
45 30 00