Fotbollsinriktning

På Bergskolan har vi en fotbollsinriktning som eleverna har möjlighet att välja när det börjar på skolan i år 7. De väljer inriktningen för alla tre åren de går på Bergskolan och de har då fotboll två pass i veckan.

Syfte med ämnet fotboll
- ta tillvara på fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll
- ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand
- eleven lär sig att ta ansvar för både studier och sin egen träning
- eleven verkar för Fair Play på hela skolan
- bidra till en hälsosam livsstil

Fotbollsutbildningen
Studieplanen baseras på Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan för åldrarna 13-16 år och studiematerialet Fotbollens arbetsbok i grundskolan och leds av utbildade instruktörer från Bergnäset AIK tillsammans med en idrottslärare från Bergskolan. Undervisningen bedrivs i Bergskolans lokaler (konstgräsplan, sporthall och klassrum) samt Hedskolan.

Förväntningar på elever som söker
De elever som söker till elevens val fotboll bör ha en hög motivation mot att utvecklas som fotbollspelare, spela fotboll aktivt i en förening och vara villig att tillgodogöra sig både teoretiska och praktiska moment för att bli en bättre fotbollsspelare.

Förväntningar vid ansökan:

  • Har hög motivation och vill göra en satsning för att utvecklas som fotbollsspelare.
  • Har viljan att lära.
  • Spelar fotboll aktivt i en förening.
  • Har hög träningsnärvaro på sina föreningsträningar.
  • Förbinder sig att satsa på detta under tre år i högstadiet.

Fotbollselever och klasstillhörighet
De elever som söker till Bergskolans fotbollsinriktning kommer att gå i någon av de särskilda klasser som möjliggör för eleven att kunna delta i hela fotbollsundervisningen.

För mer information
För mer information om utbildningen i stort så kan ni gå in på Svenska fotbollsförbundets hemsida:
http://fogis.se/fotboll-i-skolan/fotboll-i-grundskolan/länk till annan webbplats

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/länk till annan webbplats

För mer information om utbilningen på Bergskolan kan ni kontakta
Lars Nordström - tränare från BAIK
Linda Jatko Veronica Zackrisson eller Johan Henriksson- idrottslärare Bergskolan

Ansökan
Ansökan till fotbollsinriktningen sker under vårterminen i år 6.
Under vårterminen i år 6 har Bergskolan och BAIK ett
informationsmöte för intresserade elever och föräldrar samt två
stycken obligatoriska ”prova på” träningar. Mer information om
detta skickas ut från skolan till alla elever i upptagningsområdet.