Skolstart 23 augusti samt information

Skolan startar 23 augusti kl. 8.00 - 15.00. De två första skoldagarna kommer att bestå av schemabrytande aktiviteter och båda dagarna börjar kl. 8.00 och slutar klockan 15.00. Varmt välkomna!

Brödtext