Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

100 000 kr från Statens Kulturråd till Bergskolan


Bergskolan har beviljats 100 000 av Statens Kulturråd till kommande Skapande skola projekt! Samarbetet kommer att ske med Filmcentrum.