Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erasmus- utbyte mellan Bergskolan och Collège Pilâtre De Pozier i Frankrike

Under detta läsår och kommande har Bergskolan förmånen att delta i ett EU-projekt, där vi kommer att ha ett utbyte med en högstadieskola som ligger i norra Frankrike.  Skolan heter Collège Pilâtre De Rozier och ligger i Ars-Sur-Moselle.

Syftet med projektet är att mötas över kulturgränserna och arbeta tillsammans med lärare och elever i våra skolämnen. Det första projektåret inleds med att lärare från båda skolorna träffas för att jämföra det franska skolsystemet med det svenska samt för att göra en plan för hur arbetet med eleverna under kommande projektår ska se ut. Hela projektet finansieras med EU-medel.

Vi ser fram emot att redan nu i februari få träffa våra franska kollegor här i Luleå och att under nästa år ta emot franska elever på Bergskolan. För att sedan låta elever från Bergskolan besöka den franska skolan.

Vi ser med spänning fram emot